Bataafs Gemenebest

Het Bataafs Gemenebest

In de Staatsregeling van 1801 kregen de departementen de namen van de oude provincies terug. De centralisatie van de staat werd gedeeltelijk teruggedraaid doordat de departementen over meer zaken zelf konden beslissen. Dat betekende echter niet dat het bestuursmodel van de oude Republiek der Zeven Verenigde Provinciën terugkeerde: het Gemenebest bleef ‘één en ondeelbaar’, en bovendien bleef Brabant een zelfstandig departement.

Het Bataafs Gemenebest was een republiek dat tussen 1801 en 1806 bestond. Het bevatte een erg groot deel van het huidige Nederland. Het is gevormd naar het idee van het Eerste Franse Republiek.
De Bataafs Gemenebest bestond uit acht departementen. Ze zijn een beetje gelijk aan de huidige Nederlandse provincies.

Meer is hier te lezen over Democratie, burgerschap en staat in Nederland 1795-1801

1800 Gulden
1800
1800 Gulden
1800

Bataafse Republiek, Muntontwerp van 1 gulden 1800, door J.G. Holtzhey

1 gulden 20 stuivers 1800
1800
1 gulden 20 stuivers 1800
1800 ontwerp
1 gulden 20 stuivers 1800
1800
gulden 1800 gemenebest
1800

proefafslag op karton

Gulden 1982
1800

Replica 1982, Monumunt Nederland Aruba Belgium en Suriname

1788
1788
1788 penning
1788 penning

Meer guldens uit de voorgaande periode – De Bataafsche republiek (1795 – 1800)