Bataafse Republiek

De Republiek werd genoemd naar de Bataven, een Germaanse stam die ten tijde van Julius Caesar de Nederlandse delta bewoonde. Gedurende de vroegmoderne tijd werden deze Bataven steeds meer gezien als voorouders van de inwoners van de Zeven Provinciën.

Begin januari 1795 trokken Franse legers na enige schermutselingen de bevroren Merwede over en bezetten de Republiek. De reden was de strategische ligging van Holland ten opzichte van de Franse aartsvijand, Engeland. Deze Franse bezetting had grote gevolgen.

Op 18 januari 1795 vluchtte stadhouder Willem V met zijn getrouwen voor de oprukkende Fransen naar Engeland. Binnen de kortste keren namen de patriotten het heft in handen en proclameerden de Bataafse Republiek. Vredesonderhandelingen met Frankrijk leidden tot de ondertekening van de zogenaamde Haagse Verdrag – dat een offensief en defensief verbond behelsde – op 16 mei 1795.
Op papier was het land onafhankelijk maar in werkelijkheid was het een meelopertje van Frankrijk. Uiteindelijk heeft deze periode veel schade toegebracht aan Nederland. De Fransen waren erg slechte bondgenoten. De Bataafse Republiek moest heel veel Franse soldaten kleren geven en daar kregen ze niks voor terug. En Frankrijk gaf ook nog eens de koloniën weg.
Nederland kreeg acht departement naar Frans voorbeeld.

Klik hier voor de Bataafse republiek Guldens uit Holland

Klik hier voor de Bataafse republiek Guldens uit Utrecht

Klik hier voor de Bataafse republiek Guldens uit Gelderland

Klik hier voor de Bataafse republiek Guldens uit Overijssel

 

Bataafsch Braband

Ondertussen hadden de Brabantse steden en landen niet stilgezeten. Onmiddellijk nadat bekend geworden was dat Brabant tot de Bataafse Republiek zou behoren, namen zij het initiatief tot de oprichting van een eigen gewestelijk bestuur dat op 11 juni 1795 onder de naam ‘Provisioneele Representanten van het Volk van Bataafsch Braband’ voor het eerst bijeen kwam. In deze tijd is er ook een de Courier van Bataafsch Braband verschenen. Het ontstaan daarvan is hier verder te lezen.

Kaart van Bataafsch Brabant

Bataafsch Braband was-zegel