Lodewijk Napoleon

Lodewijk Napoleon, voluit Lodewijk Napoleon Bonaparte (soms luidt zijn naam Napoleon Lodewijk), koning van Holland (Holland, koninkrijk) (1806-1810), geboren in 1778, overleden In 1846, was een broer van de Franse keizer Napoleon I (1804-1814) en de vader van Napoleon III (keizer der Fransen 1852-1870).

De munten van KONING LODEWIJK vertoonen als muntteeken eene bij, en die geslagen gedurende de inlijving bij het Fransche Keizerrijk zijn de eerste, die èn een muntteeken èn een munt meesterteeken hebben; zij voeren als muntteeken tot aanwijzing der Utrechtsche munt een visch, en als muntmeesterteeken van den muntmeester DU MARCHIE SERVAAS een mast.

Mr. L. W. A. BESIER, Januari 1890


Toen eind 1806 de nog bestaande provinciale munthuizen werden opgeheven, werd het Utrechtse gehandhaafd als munthuis voor het koninkrijk Holland (Holland, koninkrijk). Aanmunting op naam van de provincie duurde echter voort tot 1808. Na de inlijving door Napoleon in 1810 werden Utrecht en Rome de enige, buiten Frankrijk gelegen keizerlijke munthuizen. Te Utrecht sloeg men toen in 1812-1813 gouden munten van 20 frank en zilveren munten van 5, 2, 1 en een ½ frank met het portret van Napoleon.

Muntwet

Er kwam één uniforme muntwet voor het gehele koninkrijk met een dubbele standaard: gouden standaardmunten van twintig en tien gulden en zilveren standaardmunten van 50 stuivers (rijksdaalder), één gulden en een halve gulden in evenredigheid van het gewicht en het gehalte van de bestaande guldens.

Het portret van Lodewijk Napoleon werd ontworpen door de Fransman George. Als wapen voerde Lodewijk Napoleon de Generaliteitsleeuw, gevierendeeld met de Franse adelaar.

Aangezien de nieuwe muntwet van een te hoge muntvoet uitging, zijn er eigenlijk alleen maar proeven geslagen. Alleen van de zilveren munt van 50 stuivers en van de gouden dukaat met het portret van Lodewijk Napoleon zijn er elk ruim twee miljoen stuks geslagen.

Gulden napolen 1807
1807
Gulden napolen 1807
1807
MMT: Bij
  • MM: Gideon Jan Langerak du Marchie Servaas
  • De gulden van 1807, het eerste type (Sch. 152), heeft op de keerzijde de taalfout ‘KONINGRIK HOLLAND’ als omschrift en de opmerkelijke denominatie 1. – F. (Florin).
Gulden Napoleon 1807
180..
Gulden Napoleon 1807
180..

Voorliggende proefslag voor de 1. – F. in brons waarbij het laatste cijfer van het jaar nog niet is ingevuld (180.) is naar alle waarschijnlijkheid later gemaakt t.b.v. de wereldberoemde verzameling van Baron Ferrari, een zogenaamde ‘Ferrariteit’. RRRR van de grootste zeldzaamheid en vermoedelijk uniek

Gulden Napoleon 1807 brons.
1807 brons (F)
Gulden Napoleon 1807 brons
1807 brons

Afslag in brons met fout (KONINGRIK) en F als eenheid

Gulden Napoleon 1807
1807
Gulden Napoleon 1807
1807

Proefafslag in goud

8 stuks geslagen

Vz. Hoofd Lodewijk Napoleon naar rechts, omschrift ‘LODEW. NAP. KON. VAN HOLL.’
Kz. Gekroond wapenschild van Holland tussen 1 – Gn.

Onder het schild het jaartal 1807 en daaronder het muntmeesterteken ‘Bij’, omschrift ‘KONINGRIJK HOLLAND’.
Kabelrand – Geslagen op het gewicht van 4 dukaten (13,97 gram)

1808 gulden karton
1808 karton
gulden karton 1808
1808 karton
gulden 1808
1808 proefslag in karton
Gulden Napoleon 1808_
1808
Gulden Napoleon 1808_
1808

Alleen proefafslagen

randschrift ‘DE NAAM DES HEEREN ZY GELOOFD’

Gulden Napoleon 1808
1808
Gulden Napoleon 1808..
1808

Gulden Lodewijk Napoleon 1808 afslag verbronsd tin.

1818 gulden brons
1808 brons
1808 gulden brons
1808 brons
Gulden Napoleon 1808.
Gulden Napoleon 1808._
1808 brons
  • PROEFSLAG IN BRONS voor de Gulden van Salneuve MDCCCVIII
  • 1808
  • 29,3 mm, 9,52 g, 6 h)

PIECE D’ESSAI/ FRAPPÉE/ EN VIROLLE PLEINE/ PAR LE PROCÉDÉ/ DE/ SALNEUVE

Gulden Napoleon 1807 brons
1809 Brons (Gn)
Gulden Napoleon 1807 brons
1809 brons

Afslag in Brons met Gn als eenheid.

Gulden Napoleon 1809.
1809
Gulden Napoleon 1809.
1809

Geen punt na LODEW

Hoewel het proefslagen zijn, kom ik ze meerdere keren tegen op veilingen. Er staat er zlefs nu (eind dec 2019) een op Marktplaats.
prijzen variëren van 1000 tot 5000 euro

Gulden Napoleon 1809
1809
Gulden Napoleon 1809
1809

Met punt achter LODEW

Schulman 154a.
KM 31

10,51 g.

Gulden Napoleon 1810
1810
Gulden Napoleon 1810
1810

Gulden 1810, Utrecht. LODEW. NAP. KON. VAN HOLL. Hoofd naar R. Rv. KONINGRIJK – HOLLAND. 1. – Gn., onder: 1810 en Mmt. Bij (Utrecht). 10.48 g. Schulman 155. De Mey -. KM 31.

Gulden Napoleon 1810
1810 INCUSE
Gulden Napoleon 1810
1810
Gulden Napoleon 1810
INCUSE

INCUSE in hals van Gn (keerzijde munt) zichtbaar gemaakt in photoshop layers

Bekijk guldens uit voorgaande periode – Het Bataafs Gemenebest (1801 – 1806)

Bekijk guldens uit de periode hierna – Koninkrijk der Nederlanden (1816 – 2001)