Lodewijk Napoleon

Lodewijk Napoleon, voluit Lodewijk Napoleon Bonaparte (soms luidt zijn naam Napoleon Lodewijk), koning van Holland (Holland, koninkrijk) (1806-1810), geboren in 1778, overleden In 1846, was een broer van de Franse keizer Napoleon I (1804-1814) en de vader van Napoleon III (keizer der Fransen 1852-1870).

De munten van KONING LODEWIJK vertoonen als muntteeken eene bij, en die geslagen gedurende de inlijving bij het Fransche Keizerrijk zijn de eerste, die èn een muntteeken èn een munt meesterteeken hebben; zij voeren als muntteeken tot aanwijzing der Utrechtsche munt een visch, en als muntmeesterteeken van den muntmeester DU MARCHIE SERVAAS een mast.

Mr. L. W. A. BESIER, Januari 1890


Toen eind 1806 de nog bestaande provinciale munthuizen werden opgeheven, werd het Utrechtse gehandhaafd als munthuis voor het koninkrijk Holland (Holland, koninkrijk). Aanmunting op naam van de provincie duurde echter voort tot 1808. Na de inlijving door Napoleon in 1810 werden Utrecht en Rome de enige, buiten Frankrijk gelegen keizerlijke munthuizen. Te Utrecht sloeg men toen in 1812-1813 gouden munten van 20 frank en zilveren munten van 5, 2, 1 en een ½ frank met het portret van Napoleon.

Meer details over het ontwerp en productie van de Koninkrijk Hollandse munten is te vinden in het Jaarboek voor munt en penningkunde.

Muntwet

Er kwam één uniforme muntwet voor het gehele koninkrijk met een dubbele standaard: gouden standaardmunten van twintig en tien gulden en zilveren standaardmunten van 50 stuivers (rijksdaalder), één gulden en een halve gulden in evenredigheid van het gewicht en het gehalte van de bestaande guldens.

Het portret van Lodewijk Napoleon werd ontworpen door de Fransman George. Als wapen voerde Lodewijk Napoleon de Generaliteitsleeuw, gevierendeeld met de Franse adelaar.

Aangezien de nieuwe muntwet van een te hoge muntvoet uitging, zijn er eigenlijk alleen maar proeven geslagen. Alleen van de zilveren munt van 50 stuivers en van de gouden dukaat met het portret van Lodewijk Napoleon zijn er elk ruim twee miljoen stuks geslagen.

20 stuivers 1807
1807 ontwerp
20 stuivers Napoleon
20 stuivers

JOAN GEORGE HOLTZHEY (Zoon van Martinus Holtzhey, en Oud-muntmeester van de provincie Utrecht, Lid van de Holl. maatschappij van Konsten en Wetenschappen te Haarlem) ontwerpt op verzoek van de Z.M. Lodewijk Napoleon op 31 oktober 1807 een gulden (20 stuiversstukken )

Holtzhey maakt bezwaar tegen het feit , dat de voorzijde den naam en titel des Konings in het Hollandsch zal voeren, terwijl het kantschrift : SIT NOMEN DOMINI BENEDICTUM (Gezegend zij de naam des Heren) zal luiden.
Met deze twee talen op één muntstuk kon hij zich niet verenigen waarom hij dan ook reeds op zijn proef, 31 oktober gezonden den titel Concordia Res Parvae Crescunt (Eendracht maakt macht) in liet latijn aangebracht heeft

1 Florijn 1807
1807 Fl

Op de eerste proefstukken stond op de voorzijde den naam Lodewijk de Eerste Koning van Holland. De arenden waren naar rechts gewend waren, deze zijn op de latere ontwerpen naar links gekeerd.

Gulden napolen 1807
1807
Gulden napolen 1807
1807
MMT: Bij
  • MM: Gideon Jan Langerak du Marchie Servaas
  • De gulden van 1807, het eerste type (Sch. 152), heeft op de keerzijde de taalfout ‘KONINGRIK HOLLAND’ als omschrift en de opmerkelijke denominatie 1. – F. (Florin).
Gulden Napoleon 1807
180..
Gulden Napoleon 1807
180..

Voorliggende proefslag voor de 1. – F. in brons waarbij het laatste cijfer van het jaar nog niet is ingevuld (180.) is naar alle waarschijnlijkheid later gemaakt t.b.v. de wereldberoemde verzameling van Baron Ferrari, een zogenaamde ‘Ferrariteit’. RRRR van de grootste zeldzaamheid en vermoedelijk uniek

Gulden Napoleon 1807 brons.
1807 brons (F)
Gulden Napoleon 1807 brons
1807 brons

Afslag in brons met fout (KONINGRIK) en F als eenheid

Gulden Napoleon 1807
1807
Gulden Napoleon 1807
1807

Proefafslag in goud

8 stuks geslagen

Vz. Hoofd Lodewijk Napoleon naar rechts, omschrift ‘LODEW. NAP. KON. VAN HOLL.’
Kz. Gekroond wapenschild van Holland tussen 1 – Gn.

Onder het schild het jaartal 1807 en daaronder het muntmeesterteken ‘Bij’, omschrift ‘KONINGRIJK HOLLAND’.
Kabelrand – Geslagen op het gewicht van 4 dukaten (13,97 gram)

6 Mei 1808 zijn er nog twee in goud geslagen, en werd de aanduiding der’ waarde daarop’ weggeslepen, zij dienden als belooningspenningen voor twee -matrozen .1. VAN DIJK en KLAAS CORN. PRONK «wegens betoonde moed op zee in eene ontmoeting met Engelsehen»

1808 gulden karton
1808 karton
gulden karton 1808
1808 karton
gulden 1808
1808 proefslag in karton
Gulden Napoleon 1808_
1808
Gulden Napoleon 1808_
1808

Alleen proefafslagen

randschrift ‘DE NAAM DES HEEREN ZY GELOOFD’

Gulden Napoleon 1808
1808
Gulden Napoleon 1808..
1808

Gulden Lodewijk Napoleon 1808 afslag verbronsd tin.

1818 gulden brons
1808 brons
1808 gulden brons
1808 brons
Gulden Napoleon 1808.
Gulden Napoleon 1808._
1808 brons
  • PROEFSLAG IN BRONS voor de Gulden van Salneuve MDCCCVIII
  • 1808
  • 29,3 mm, 9,52 g, 6 h)

PIECE D’ESSAI/ FRAPPÉE/ EN VIROLLE PLEINE/ PAR LE PROCÉDÉ/ DE/ SALNEUVE

Gulden Napoleon 1807 brons
1809 Brons (Gn)
Gulden Napoleon 1807 brons
1809 brons

Afslag in Brons met Gn als eenheid.

Gulden Napoleon 1809.
1809
Gulden Napoleon 1809.
1809

Geen punt na LODEW

Hoewel het proefslagen zijn, kom ik ze meerdere keren tegen op veilingen. Er staat er zlefs nu (eind dec 2019) een op Marktplaats.
prijzen variëren van 1000 tot 5000 euro

Gulden Napoleon 1809
1809
Gulden Napoleon 1809
1809

Met punt achter LODEW

Schulman 154a.
KM 31

10,51 g.

Gulden Napoleon 1810
1810
Gulden Napoleon 1810
1810

Gulden 1810, Utrecht. LODEW. NAP. KON. VAN HOLL. Hoofd naar R. Rv. KONINGRIJK – HOLLAND. 1. – Gn., onder: 1810 en Mmt. Bij (Utrecht). 10.48 g. Schulman 155. De Mey -. KM 31.

Gulden Napoleon 1810
1810 INCUSE
Gulden Napoleon 1810
1810
Gulden Napoleon 1810
INCUSE

INCUSE in hals van Gn (keerzijde munt) zichtbaar gemaakt in photoshop layers

De Franse tijd

Een deel van zuidelijk Nederland (Zeeuws-Vlaanderen en een groot deel van Nederlands-Limburg) werd al in 1795 bij Frankrijk ingelijfd. Bataafs Brabant werd in 1798 door Frankrijk geannexeerd.
De laatste munten in die tijd zijn geslagen in Utrecht, waarbij de 2 Francs het dichts bij de waarde van de Gulden komt. Zie tabel uit 1811. Hier is 2 Franken = 19 stuivers en 0 16/21 penning. Andersom is 1 Gulden gelijk aan 2 Franken en 10 centimes.
In 1814 vertrokken de Fransen en werd op 1 augustus het gebied opgenomen in het soeverein vorstendom der Verenigde Nederlanden.

2 Francs Napoleon 1813
1813 over 1812 *
2 Francs Napoleon 1813
1813/12 *

Type : 2 francs Napoléon
Date: 1813 over 1812
Mint name / Town : Utrecht

Catalogus: Schulman 168 | Gadoury 501 | KM.693.16 | F.255/64
gewicht 9,91gr.
zilver 900/1000
Ø 27mm.
Oplage  41 207 stuks. Zeldzaam. R2

Bekijk guldens uit voorgaande periode – Het Bataafs Gemenebest (1801 – 1806)

Bekijk guldens uit de periode hierna – Koninkrijk der Nederlanden (1816 – 2001)