Duitse bezetting

Arthur Seyss-Inquart, geboren als Artur Zajtich, was een Oostenrijks jurist en nazipoliticus. Hij behoorde aanvankelijk tot de gematigde vleugel van de Oostenrijkse nazi’s, maar later ontpopte hij zich als Rijkscommissaris van Nederland in het bezette Nederland (1940-1945) als extremist.

Tijdens de periode 1940-45 zijn er in de USA munten geslagen voor veel verschillende landen en óók voor Nederland. Het was de bedoeling om de munten uit 1944 en 1945 direct na de bevrijding in omloop te brengen. De in de U.S.A. geslagen munten voor Nederland zijn te onderscheiden aan het muntteken in de vorm van een eikel.

De drie munthuizen die voor Nederland produceerde: Denver, Philadelphia en San Francisco; met de munttekens ‘D’, ‘P’ of ‘S’. Vanwege de hoge zilverwaarde hebben deze munten kort gecirculeerd en hoofdzakelijk in het 1944 vrije zuid Nederland. Al snel werd besloten om deze munten niet verder in omloop te brengen.
De oplagen waren groot maar deze munten zijn over het algemeen schaars tot zeldzaam. Oplage 1944 P: ruim 105 miljoen).

Ook vanwege het grote aantal waren er verscheidene muntstempels nodig en men heeft deze stempels niet altijd hetzelfde gemaakt. Juist in Philadelphia blijkt dat er kleine verschillen waren door de letter ‘P’ soms anders te plaatsen. In Muntkoerier 6 van 2012 wordt melding gemaakt van een nieuwe variatie van de gulden 1944 P. Overigens waren er twee type van deze munt bekend: Sch 1055 en Sch 1055A waarbij de tekst gedeeltelijk onder de hals doorloopt. Bij de doorloper blijkt verder dar er minder parels in de rand zijn en dat de onderzijde van het wapen dichter bij het jaartal is geplaatst. Het wapen heeft een dikkere rand.Tevens heeft de P een wat hogere positie t.o.v. het veel voorkomende exemplaar.

Er zijn ook munten met een palmboom, doch deze waren bedoeld om in tropische gebieden in omloop te brengen.

1940 GULDEN
1940 bewerkt*

Het betreft een in de oorlog bewerkte munt waarbij het haar van koningin Wilhelmina in een helm is veranderd, en waarbij de tekst is veranderd naar “WILHELMINA (koning)IN (der neder)LONDEN” als stil verzet.

1944 ‘normaal’

1944 P
1944 P*
1944 P
1944 P*
#1
De ‘ Normale’ 1944 P
 
Schulman 1055
KM.161.2
gewicht 10,04gr. 
zilver 945/1000 
Ø 28mm
1944 verschoven P
1944 verschoven P
1944 verschoven P
1944 verschoven P

#2
Een variant van de normale 1944, maar nu lijkt de P kleiner te zijn en op de N te liggen

1944 Lage P
1944 Lage P
1944 Lage P
1944 Lage P

#3
geen doorloper, maar de P van Philadelphia staat wat lager

(P ligt op de N)

1944 Lage P
Lage P
1944 Lage P
1944 Lage P

#4
Variant ? Ik zie kleine verschillen op die hierboven; geen doorloper, maar de P van Philadelphia staat wat lager

(P ligt op de N)

Nieuwe variant met Lage-P volgens E. van Loon

Niet doorlopers: positie ‘P’ vergeleken

#1 tov #2
#1 tov #3
#1 tov #4

Doorloper 1944

1944 doorloper
1944 doorloper*
1944 doorloper
1944 doorloper*

De ‘normale’  doorloper (zeldzaam)

Te Philadelphia geslagen.Sch. 1055A
Silver10.03 g.
De letters EN van Nederlanden lopen onder halsafsnede door.

De P ligt op de E

1944 Lage P
1944 Lage P*
1944 Lage P
1944 Lage P*

Een variant met lage P, maar nu als doorloper

(P ligt op de N)

Lijkt een vervalsing, de 44 wijkt af in kleur

1944 misslag
1944 misslag
1944 misslag
1944 misslag

missalg, strookeinde

1945

Munten met jaartal 1945 zijn weer aan de Verenigde Staten teruggezonden als herstelbetaling en zijn daardoor (zeer) zeldzaam.

1945 Gulden
1945*
1945 Gulden
1945*

1 Gulden 1945, Munten door de Nederlandse regering in Amerika geslagen. TYPE IV c. ‘Ouder hoofd’ door J. C. Wienecke. Mt. P + eikel. Te Philadelphia geslagen.Sch. 1056, Silver10.05 g. RR.

1945 over 1944
1945 over 1944
1945 over 1944
1945 over 1944

Al een tijdje aangeboden op eBay voor 200 euro
P zit duidelijk te laag, zoals bij de ‘lage P 1944’

1945 Gulden Vals
1945 VALS
1945 Gulden Vals
1945 VALS

Chineese vervalsing, goed herkenbaar door verkeerde MMT tekens. Moet een P van Philadelphia hebben en een eikel

Replica
31gr

45mm


Biljetten

1943 1 Gulden
1943

De muntbiljetten in coupures van ƒ 1 – zijn gedrukt, met datum 4 februari 1943, door de American Bank Note Company. Zij werden in 1944/45 eerst in het Zuiden, vervolgens in het hele land in omloop gebracht en zijn ingetrokken ingevolge de geldzuivering van 1945.

1945 1 Gulden
1945
1945 1 Gulden
1945 verkeerde afbeelding

Kampgeld

In Nederland zijn een aantal doorvoer-, gevangenen- en interneringskampen geweest, die gedurende de tweede wereldoorlog eigen papiergeld hebben geproduceerd en gebruikt.

1943 1 Gulden
1943 DenBosch
1943 1 Gulden
1943

Concentratiekampgeld – Kamp Vught – Kamp Vught 1 Gulden – Konzentrationslager Herzogenbusch Ein Gulden – serie 1574 (P.S. 95/ T/J. 402.08 ) / Oplage ? – RR (tussen de 750 en 1500 euro)

1 Gulden Kampgeld
1943 Herzogenbusch
1 Gulden kampgeld 1943
1943

Prämienschein 1 Hfl
Konzentrationslager
Herzogenbusch

In de Tweede Wereldoorlog was in Vught een SS-concentratiekamp (het enige SS-concentratiekamp buiten het toenmalige Duitsland) was gevestigd dat in 1943 betaalbonnen in omloop bracht. De eerste twee series dragen de naam Prämienschein, waarvan de eerste emissie op papier gedrukt was en de tweede op karton.
De emissie op karton is in het kamp zelf gedrukt. De bonnen werden verstrekt aan gevangenen die bij hun tewerkstelling extra prestaties leverden. De bonnen waren binnen het concentratiekamp bruikbaar als geld in de kantine, de kampwinkel (sigaretten) en in het bordeel. De derde serie draagt de naam Lagergeld. Ook deze emissie is in het kamp zelf gedrukt.
In Duitse teksten, en op de biljetten, werd het kamp aangeduid als: Konzentrations Lager Herzogenbusch;

100 cent 1944
1944*
100 cent 1944
1944*

Kampgeld. 100 cent. Westerbork. zonder watermerk –
(Plomp PL1230.4.a1)

1944 1 Gulden
1944*
1944 1 Gulden
1944*
1944 1 Gulden
1944*
1944 1 Gulden
1944*

Netherlands, AV NL, P M1, Schwann/Boling 131, Ministerie van Oorlog, 1 Gulden, (1945). At the conclusion of WW II a small contigent of Dutch forces participated in the occupation of Germany. These special vouchers were issued to be used solely by the military for payment of purchases at the Dutch military canteen service.

100 cent 1952
1952

legergeld, betaalmiddel van de categorie huisgeld. In Nederland liet het Ministerie van Oorlog in 1951 plastic tokens en in 1952 biljetten vervaardigen die slechts kort zijn gebruikt ten behoeve van betalingen door buitenslands gelegerde Nederlandse militairen bij de Nederlandse Militaire Cantinedienst.

Noodgeld

1941 Gulden Schiermonnikoog
1941 Gulden Schiermonnikoog

Nederlands waddeneiland en gemeente in de provincie Friesland, waar tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Duitse militaire commandant van het eiland, Kapitänleutnant A. Rehm, vanwege de zware ijsgang in de Waddenzee gestencilde noodbiljetten van 1 en 10 gulden zijn uitgegeven, gedateerd 10 januari 1941.

Wijktoko Tjideng (Indonesië)

Het vrouwenkamp Tjideng was feitelijk een stadsdeel van Batavia (in de wijk West Petodjo) dat omgevormd was tot interneringskamp. De afbeeldingen toont het 1 Gulden biljet dat in de wijktoko geldig was. Er waren biljetten met de waarden 1, 5, 10 en 25 Gulden die zijn overgeplakt met strookjes waarop de nieuwe waardeaanduiding in gulden. Door de waardevermindering van het door de Japanners in omloop gebrachte geld waren de lage waarden niet zinvol meer.De biljetten zijn voorzien van afdrukken van Japanse munten. Er zijn twee verschillende munten gebruikt: 1 shu zilveren munt (klein, zie de 1, 10 en 25 gld.); 1 bu zilveren munt (groot, zie de 5 gld.). Het lijkt erop dat de muntafdrukken zijn gebruikt als echtheidskenmerk om vervalsingen tegen te gaan. Of er bij het afdrukken van de munten onderscheid naar de waarde van het biljet is gemaakt is niet duidelijk. In elk geval op de 1 gulden komen zowel de kleine als de grote afdruk voor.

1944 Wijktoto 1 Gulden Indonesië
1944