Gulden Utrecht 1794
1794
Gulden Utrecht 1794
1794
  • 7e Bus 1793-1794
  • Mintage Ned.Guldens 844.220 st
  • D.1182; CNM 2.43.121
1794 gulden utrecht
1794
1794 gulden utrecht
1794

variant vreemde 4 (dubbelslag)

Gulden Utrecht 1794
1794
Gulden Utrecht 1794
1794

Provincial gold Gulden 1794 MS63 NGC, KM102a.  At present time, this is the only certified example at NGC of this date

1795 gulden utrecht
1795
1795 gulden utrecht
1795
  • 8e Bus 1794-1795
  • Mintage Ned.Guldens 12.010 st

Bataafsche Republiek

Gulden Utrecht 1798
1798
Gulden Utrecht 1798
1798
  • MM: Gideon Jan Langerak du Marchie Servaas
  • 1e Bus 1797-1799
  • Mintage Ned.Guldens 16.300 st in 1798
Gulden Utrecht 1799
1799
Gulden Utrecht 1799
1799
  • 2e Bus 1799-1800
  • Mintage Ned.Guldens 38.100 st

Pagina's: 1 2 3 4 5