Guldens uit Zwolle

Zwolle ontvangt in 1488 het muntrecht uit handen van Keizer Frederik III. Dit recht werd verkregen in ruil voor 632 rijnse guldens. Op basis van dit muntrecht zijn er in diverse periodes munten geslagen op naam van de Duitse keizers. In de 16de eeuw heeft de stad geparticipeerd in de “Drie Steden Munt”. Dit betrof de exploitatie van één gezamenlijke munt door de steden Deventer, Kampen en Zwolle. De stedelijke aanmuntingen werden voornamelijk ingegeven door de te behalen winsten. Door de steeds actievere muntpolitiek van de Staten-Generaal, resulteerden de ongecontroleerde stedelijke aanmuntingen in toenemende mate in conflicten. Uiteindelijk kwamen de Staten-Generaal en Zwolle in 1606 overeen dat de stad de muntslag tegen een vergoeding van 6000 gulden voor drie jaar zou staken. Met deze afkoop behield de stad het recht om na afloop van afkoopperiode weer te gaan munten. Het muntrecht werd hiermee impliciet door de Staten-Generaal erkend. 

Reeds in 1612 hervat Zwolle de muntslag en slaat wederom munten op naam van de Duitse keizers. In de tweede helft van de 17e eeuw werd er na de dood van de Duitse keizer Ferdinand III zoveel mogelijk volgens de generaliteitsvoorschriften gemunt. Guldens zijn alleen in het jaar 1687 geslagen. Door het gebruik van goedkope arbeidskrachten kon er aanvankelijk nog winst worden gemaakt op de muntslag van guldens. De stijgende zilverprijzen en de hoge kosten voor de aanvoer van zilver maakten het al snel onmogelijk om nog langer met winst te voldoen aan de hoge Generaliteits-eisen met betrekking tot gewicht en gehalte van de guldens. Hierdoor werd regelmatig toegegeven aan het slaan van minderwaardige munten en minderwaardige (verboden) muntsoorten zoals schellingen. In 1694 werd de muntslag opnieuw door de Generaliteit afgekocht. Zwolle ontving hiervoor een jaarlijkse vergoeding van 4000 gulden per jaar. er is na 1694 niet meer door Zwolle gemunt en de vergoeding is tot de afschaffing hiervan in 1809 ontvangen. 

Gulden Zwolle 1687
1687*
Gulden Zwolle 1687
1687*

Voorzijde: Nederlandse maagd met vrijheidshoed en speer leunend op een bijbel op een altaar.
HAC NITIMVR – HANC TVEMVR

Opvallend zijn de R van NITIMVR na de hoed en de leeuw die het stadswapen van Zwolle draagt ipv bij de andere steden waar alleen het stadswapen wordt afgebeeld..

daarachter het muntmeesterteken van Cornelis van Keppel Focx.

Keerzijde: Gekroond wapen met leeuw, die het stadswapen draagt tussen 1 en G. Jaartal boven de kroon.
MO.NO.ARGENT.CIVI.ZWOL

Mintage : 21.555 stuks

Gulden Zwolle 1687
1687
Gulden Zwolle 1687
1687
Gulden Zwolle 1687
Gulden Zwolle 1687