Guldens uit Holland

Holland

In Holland wordt in 1680 het initiatief genomen guldens van 20 stuivers te slaan. Aanvankelijk betreft dit guldens met het provinciewapen.

Deze hebben een gemeenschappelijke keerzijde, die met gewijzigd randschrift op de guldens van 1681 en 1682 terugkeert.
De voorzijde die in 1681 de gulden siert zal ongewijzigd blijven tot de laatste generaliteitsgulden geslagen wordt in 1800

Generaliteits guldens

Holland heeft ook een gulden met provinciewapen, maar deze dateert van iets eerder, nl van 1681 en 1682.
Dit zijn dus de eigenlijke provinciale (en stedelijke) guldens, terwijl de guldens die in de volksmond provinciale guldens genoemd worden eigenlijk generaliteits of nederlandse guldens zijn.
Zij dragen dan ook het wapen van de generaliteit van de verenigde 7 Nederlandse provincies… zijnde de gekroonde leeuw met zwaard en pijlenbundel met 7 pijlen.

Het ontwerp is van Daniël Dappentier, toen stempelsnijder-generaal van de verenigde provinciën.
Hij heeft eerst in 1680 wat experimenteerd met een Pallas met een schild (R4) en met een leeuw op zowel de voorzijde als op de keerzijde, maar zijn ontwerp van 1681 is het ontwerp geworden wat 120 jaar ongewijzigd is gebruikt op de Nederlandse guldens.
Overigens zijn leden van de Dappentier-familie vrijwel de hele periode 1671 tot 1766 dé stempelsnijder van dienst gebleven aan de Hollandse munt.. en gelukkig voor de Staten van Holland zat het talent blijkbaar in de genen.

Vanaf 1682 tonen o.a. de 1 guldenmunten van de Republiek het gekroonde generaliteitswapen, de klimmende gekroonde leeuw naar links met zwaard in de rechterhand en pijlenbundel met zeven pijlen in de linkerhand.
De keerzijde toont de staande Minerva naar rechts met speer met vrijheidshoed in de rechterhand en met de linkerarm leunende op een zuil met de Bijbel en het jaartal onderaan onder een streep.

Pallas Athena

Vertaling Latijnse teksten op de munt : voorzijde : HAC NITIMVR HANC TVEMVR = Op haar steunen wij, haar beschermen wij; keerzijde : MONETA ARGENTEA ORDINVM FÆDERATARVM BELGICARVM HOLLANDIÆ = Zilveren munt van de Staten van Holland van de Verenigde Nederlanden.

bedoeld word de vrijheid verdedigen we (gesymboliseerd door Pallas Athene met de vrijheidshoed) en op de (afgebeelde bijbel ) steunen wij

Pallas Athena of Athene word vaak aangeduid als de Nederlandse Maagd, in de volksmond werd weer gesproken over een pop, dat werd ook de bijnaam voor de gulden samen met piek = de speer die Pallas in haar rechterhand houd.

Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden

1680
Gulden 1680
1680
Gulden 1680
 • MM: Mattheus Sonnemaens.
 • Mintage 1e bus 1679-1683
 • Prov. Guldens: 142.900
 • D.1196
 • CNM 2.28.99
1680
Gulden 1680
1680
1680
 • D.1196
 • CNM 2.28.99
1 Gulden 1681 Holland
1681
1 Gulden 1681 Holland
1681
 • jaartal in kroon zonder 1G aanduiding
 • D.1196
 • CNM 2.28.99
Gulden 1681 Holland
1681*
Gulden 1681 Holland
1681
 • Variant G 1 inclusief jaartal in kroon
 • D.1196
 • CNM 2.28.99
Gulden 1681 Holland
1681
Gulden 1681 Holland
1681
 • gewicht 9,54gr.
 • zilver Ø 30mm.
 • Met waardeaanduiding I – G.
 • Delmonte 1172
 • Verkade 51.3
 • HNPM.58
 • CNM.2.28.98
 • zeldzaam R
1681
1681

Zeer zeldzaam – variant met rond altaar

1 Gulden 1681 Holland
1681
1 Gulden 1681 Holland
1681

Zonder Gulden aanduiding in goud

KM61a, Fr-Unl., Delm-801 (R1), CNM-2.28.98, PW-Ho58.4. 17.47gm

1 Gulden 1682 Holland
1682
1 Gulden 1682 Holland
1682
 • D.1196
 • CNM 2.28.99

In 1684 zijn er geen 1 Guldens geslagen, wel provinciale 2 Guldens (8.150 stuks). Daarnaast zijn er voor het ontwerp voor de 1/2 en de 3 gulden nog wat proefstukken geslagen.

1694
1694
1 Gulden 1694 Holland
1694
 • MM: Mattheus Sonnemaens.
 • Mintage : 0

Hoewel er officieel geen munten zijn geslagen in 1694, zijn er stukken van 28 stuivers, 1/2 3 guldens en 3 guldens uit 1694, ook is er ook een 1 Gulden munt. Zeer zeldzaam, waarschijnlijk een proefstuk. Verk., 53, 3; Delm., 1179; CNM 2.28.104. 10,19g.

In 1694 besluit de Staten-Generaal bij plakkaat van 13 maart tot de invoering van de nieuwe gulden als generaliteitsmunt. Zie ook de opmerking bij de Utrechtse Gulden.

GULDEN GOUD HOLLAND 1696
1696
GULDEN GOUD HOLLAND 1696
1696

Afslag in goud

Gulden 1703 Holland
1703
Gulden 1703 Holland
1703
 • MM: Mattheus Sonnemaens
 • Mintage 5e bus 1700-1704,
 • Ned.Guldens: 39.560
Gulden 1713 Holland
1713
Gulden 1713 Holland
1713
 • MM: Mattheus Sonnemaens
 • Mintage 8e bus 1712-1714
 • Ned.Guldens: 338.910
 • 2.28.104
 • D1179
Gulden 1714 Holland
1714*
Gulden 1714 Holland
1714*
 • 2.28.104
 • D1179

Pagina's: 1 2 3 4