Proefontwerp 3 Gulden Holland 1684

De muntmeesters der Hollandsche munt te Dordrecht hebben niet, zooals de Geldersche, ieder een onderscheidend muntteeken gebruikt. De oudste provinciale muntstukken voeren dikwijls in het randschrift eene roos, vele daarvan echter missen ook dit algemeene teeken der stukken van genoemd munthuis,

Mr. L. W. A. BESIER, Januari 1890

1684-3gulden-holland
1684
1684-3gulden-holland
1684 proefontwerp