1694 holland
1964
1694 holland
1694

Proefontwerp 1694 3 Gulden

Officieel zijn er in 1694 in de 3e bus (1692-1694) totaal 61.320 munten van 3 gulden geslagen. Daarnaast komen ook proefstukken voor uit 1694 van Halve drieguldens, halve guldens ook een achtentwintig stuivers. De Muntmeester in deze periode was Mattheus Sonnemaens (MM van 1678 tot 1715).

Hierboven betreft het een exemplaren van het tweede type, met het jaartal onder de Hollandse maagd en met het generaliteitswapen i.p.v. het provinciale wapen.

Verkade 53.1 ;