Gulden 1765 Holland
1765
Gulden 1765 Holland
1765

(*als speld)

Gulden 1790 Holland
1790
Gulden 1790 Holland
1790
 • MM: Jan Abraham Bodisco
 • 2e bus 1790-1793
 • Mintage Guldens: 1.363.050
Gulden 1791 Holland
1791
Gulden 1791 Holland
1791
Gulden 1792 Holland
1792
Gulden 1792 Holland
1792
Gulden 1793 Holland
1793
Gulden 1793 Holland
1793
 • MM: Jan Abraham Bodisco
 • 3e bus 1793-1795
 • Mintage Guldens: 4.867.750
Gulden 1794 Holland
1794*
Gulden 1794 Holland
1794*

Bataafse Republiek

De Republiek werd genoemd naar de Bataven, een Germaanse stam die ten tijde van Julius Caesar de Nederlandse delta bewoonde. Gedurende de vroegmoderne tijd werden deze Bataven steeds meer gezien als voorouders van de inwoners van de Zeven Provinciën.

Begin januari 1795 trokken Franse legers na enige schermutselingen de bevroren Merwede over en bezetten de Republiek. De reden was de strategische ligging van Holland ten opzichte van de Franse aartsvijand, Engeland. Deze Franse bezetting had grote gevolgen.

Nederland (officieel de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden) werd veroverd en Willem V vluchtte met z’n gezin naar Engeland. De Fransen gaven de patriotten de macht en de Bataafse Republiek was een feit.
Op papier was het land onafhankelijk maar in werkelijkheid was het een meelopertje van Frankrijk. Uiteindelijk heeft deze periode veel schade toegebracht aan Nederland. De Fransen waren erg slechte bondgenoten. De Bataafse Republiek moest heel veel Franse soldaten kleren geven en daar kregen ze niks voor terug. En Frankrijk gaf ook nog eens de koloniën weg.
Nederland kreeg acht departement naar Frans voorbeeld.

Gulden 1795 Holland
1795
Gulden 1795 Holland
1795
 • MM: Jan Abraham Bodisco
 • Mintage 4e bus 1795
 • Guldens: 731.680

Staande Nederlandse maagd met bijbel en vrijheidshoed
generaliteitswapen tussen waardeaanduiding. Kabelrand.
TYPE Ib provincie HOLLAND met HOLL:
★ in het omschrift. Te Enkhuizen geslagen.
Rond altaar met guirlande. Var: lint aan pijlbundel minder afhangend en brede maagd. Sch. 92c2.

Gulden 1800 Holland
1800
Gulden 1800 Holland
1800
 • MM: Jan Abraham Bodisco
 • Munthuis Dordrecht
 • Mintage 6e bus 1798-1801
 • Guldens: 40.395
1800 Gulden Holland
1800
1800 Gulden Holland
1800

Zonder roos op altaar

Het proces-verbaal der opening van deze bus ontbreekt in het archief van Rijks munt, de cijfers zijn ontleend aan eene niet officieele tabel, waarin de speciën in marken werks zijn vermeld zonder opgave der jaren waarin ze geslagen werden.

Van 1 Nov. 1799 tot 1 Febr. 1800 40.180 guldens, waaruit de bovenstaande jaartallen zijn afgeleid.

Gulden 1797 Holland
1797
Gulden 1797 Holland
1797
 • MM: Hessel Slijper
 • Munt te Enkhuizen
 • mintage 4e bus 1796-1801
 • Guldens 107.800
1797 gulden holland lint naar beneden
1797 lint naar beneden
1797 gulden holland lint naar beneden
1797 lint naar beneden

1 Gulden 1797 (Sch. 92c1 /R) met ‘HOLL:*’ en rond altaar met guirlande, variant waarbij het lint om de 7 pijlen naar beneden wijst, hand vrij van het lichaam

Gulden 1797 Holland
1797
Gulden 1797 Holland
1797
 • MM: Hessel Slijper
 • Hergebruik van de WestFriesche stempels. Overslag “Holli”*
 • Hand bij bijbel tegen het lichaam

De West-Friesche munt te Enkhuizen is in 1796 verklaard te zijn eene Hollandsche munt, en behield toen haar muntmeester Hessel Slijper, wiens 1e, 2e en 3e muntbussen onder West-Friesland vermeld zijn. De in 1796 aanwezige stempels werden tot Hollandsche veranderd. Ter onderscheiding van de Dordtsche voeren de Enkhuizer speciën een sterretje.

Pagina's: 1 2 3 4