Bataafse Gemenebest

In 1801 werd de Republiek opgeheven. Het Bataafs Gemenebest kwam ervoor in de plaats.
Het Bataafs Gemenebest was een republiek dat tussen 1801 en 1806 bestond. Het bevatte een erg groot deel van het huidige Nederland. Het is gevormd naar het idee van het Eerste Franse Republiek.
De Bataafs Gemenebest bestond uit acht departementen. Ze zijn een beetje gelijk aan de huidige Nederlandse provincies.

Gulden 1802 Holland
1802*
Gulden 1802 Holland
1802*
MMT: ster
MMT: ster
  • MM: Hessel Slijper
  • Graveur Gerrit Konsé
  • Mintage totaal inl. 1/2 1/4 1/16 guldens 100.000 fl.
  • Scholten 488a
  • Verkade 202.1
  • KM.83
  • gewicht 10,43gr.
  • zilver Ø 32mm

Scheepjesgulden 1802, Enkhuizen

De scheepjesgulden en de denominaties daarvan werden volgens machtiging der Staten Generaal aangemunt (26 april 1802) t.b.v. ″het gouvernement aan Cabo de goede hoop″. Toen de aangemunte stukken aankwamen in Kaap de goede hoop was er echter sprake van Britse bezetting. Daarop werden de munten niet ontscheept,maar doorgezonden naar Batavia. Per publicatie van 19-22 april 1803 werden de munten aldaar gangbaar verklaard,maar eerst in september van dat jaar werden ze in omloop gebracht.

Verzilverde VOC gulden uit Nederlands Indië uit 1802. Op de voorzijde staat een klipper met drie masten afgebeeld met eromheen het rondschrift “INDIA BATAVORUM 1802”. Op de keerzijde staat het wapen van Nederland, afgebeeld als een gekroond schild met daarin een klimmende leeuw met pijlenbundel en zwaard, met ernaast “1 G” en eromheen “MO.ARG.ORD.FAED.BELG.HOL”. Langs de rand loopt een kartelrand.

Ook van deze bus ontbreekt het proces-verbaal in het archief van ’s Rijks munt; In dit jaar werden te Enkhuizen ook heele, halve, kwart, achtste en zestiende guldens voor Oost-Indië geslagen (Netscher en v. d Chijs n”. 32-36) tot een bedrag van f 1oo, ooo.-.

Gulden 1802 Holland
1802
Gulden 1802 Holland
1802

Totaal bestaan er 10 varianten van deze gulden, inclusief de gouden (ongecirculeerde) versie.

Scho.489, Delm.1172

“Mr. Besier zegt dat de stempels door den Graveur Gerrit Konsé gesneden zijn.
We zullen dit ‘gesneden’ moeten lezen als ‘vervaardigd’, want zonder uitzondering zijn de stempels met poinçons (keurmerken) voor de onderdeelen geslagen.  
Op de stempels van de ƒ 1.— werd het schip geslagen met poinçons waarop de romp met de masten en tuigen andere deelen van de takelinge voorkwamen, doch een groot deel van het want etc. werd op de stempels bij gegraveerd.

De leeuw en de kroon zijn op de stempels apart geslagen, evenals de letters en cijfers der opschriften.
De poinçons voor het wapen op den ƒ 1 zijn; bij aldien ze niet ontleend werden aan die voor Nederlandsche munten gebruikt;
speciaal voor die waarden vervaardigd…” 

“DE MUNTEN VAN NEDERLANDSCH INDIE. DOOR, J.P. MOQUETTE. 1908” (pg. 189)

Penningen

penning
penning

Er is ook een puur gouden penning (tekst ‘naslag’ inde kroon)

Diameter: 32 mm.
14 kt gold.
Weight: 10 grams.

Aantal onbekend, zie unieke nummering rechts onder het schild, dit is #9

1802 replica goud
1802 replica goud*
1802 replica goud
1802 replica goud*

Diameter 32mm
14 karaat goud
gewicht 10 gram
#12 (zie instempeling onder schild)

Schijnbaar een hoge verwachting van deze munt op Heritage Auctions in 2018

1802 naslag / replica 

(1795-1806). 1802 (1968) AR Restrike Gulden. PCGS PR67 Cameo. Enkhuizen mint. 12.38gr. INDIAE BATAVORUM. / MO · ARG · ORD · FOED · BELG · HOL ·. cf. KM 83; cf. Scholten 488.

1802 penning zilver 925
1802 penning zilver 925
1802 penning zilver 925
1802 penning zilver 925
40mm – 32gr
verzilverde replica
1802 replica van Riebeeck
1952 replika*
1952 replika*

Replica van munten (set van 12) van munten tussen 1652 en 1830.  De keerzijde van elk is gemarkeerd met “Van Riebeeck Replika”. Deze werden in Zuid-Afrikaverpakt in blikken van Riebeeck instantkoffie.

Uitgegeven in samenwerking met het Jan van Riebeeck-festival in 1952.

1802 replica AliExpress
1802 Ali
1802 replica AliExpress
1802 Ali

De 1,6 dollar versie van AliExpress. Vervalsing goed te herkennen aan het (vaak) ontbreken van de tong van de leeuw.


Pagina's: 1 2 3 4