Guldens uit Overijssel

De munthuizen
In de 18e eeuw is de munt waarschijnlijk vanaf 1680 in Kampen gevestigd geweest en is er voor de provincie Overijssel gemunt met af en toe enkele onderbrekingen (o.a. van 1766 tot 1795). Tijdens zo’n onderbreking zijn er voor korte tijd gouden munten geslagen voor Overijssel op de Gelderse munt te Harderwijk (1760-61) en op de munt te Utrecht (1762-63).

Er zijn echter enkele aanwijzingen dat dit niet altijd het geval was. De muntbussen van Dirk van Romondt Jr. zijn b.v. geopend te Zwolle. De leden uit de familie van Romondt waren meest allen stedelijk muntmeester van Zwolle en Dirk van Romondt Jr. kan best in Zwolle gemunt hebben voor Overijssel. In januari 1722 wordt Deventer als vestigingsplaats van de munt genoemd in het instructieboek van het college van raden en generaalmeesteren. Vanaf augustus 1722 wordt echter weer de stad Kampen genoemd als vestigingsplaats. Of er ook inderdaad te Deventer is gemunt is onzeker.

Overzicht Muntheren en Muntplaatsen in Overijssel

983 – 14001400 – 15001500 – 16001600 – 17001700 – 1800

Duitse keizers in Deventer 943 – 1046


Bisschoppen van Utrecht in Deventer, Zwolle Vollenhove Hasselt


Kampen 1046 – 1466


Heren van Kuinre o.a. in Kuinre 14e eeuw


Heren van Almelo in Almelo 14e eeuw


Heren van Voorst 14e eeuw

Bisschoppen van Utrecht tot 1466


Kampen sinds 1425


Deventer sinds 1458


Zwolle sinds 1488


Driesteden in 1479 en 1488

Karel V in Kampen 1532 – 1555


Philips II in Hasselt 1551 – 1580


Staten van Overijssel in Kampen en Hasselt sinds 1578


Deventer


Kampen


Zwolle


Hasselt 1582-1583


Diesteden in Deventer 1534 – 1583 in Kampen 1583 – 1588

Staten van Overijssel in Deventer, Kampen en Zwolle


Deventer


Zwolle tot 1692


Kampen tot 1694

Staten van Overijssel in Kampen tot 1796Deventer tot 1708

Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden

Gulden Overijssel 1698
1698*
Gulden Overijssel 1698
1698*
Rozet
MMT Rozet
 • MM: Dirk van Rumund.
 • Mintage 3e bus 1691-1699
 • Kampen
 • Ned. Guldens: 88.170
 • CNM 2.38.90 / Delm. 1184
Gulden Overijssel 1701
1701*
Gulden Overijssel 1701
1701*
 • MM: Dirk van Rumund.
 • Mintage 3e bus 1699-1705
 • Kampen
 • Ned.Guldens: 1.269.060
Gulden Overijssel 1702
1702
Gulden Overijssel 1702
1702
 • MM: Dirk van Rumund.
 • Mintage 3e bus 1699-1705
 • Kampen
 • Ned.Guldens: 1.269.060
1703 gulden Overijssel
1703
1703 gulden Overijssel
1703
Gulden Overijssel 1704
1704
Gulden Overijssel 1704
1704
 • MM: Dirk van Rumund.
 • Mintage 3e bus 1699-1705
 • Kampen
 • Ned.Guldens: 1.269.060
gulden overijssel 1704 HAN
1704
gulden overijssel 1704 HAN
1704

Variant met overslag HAN -> HAC NITIMUR

Gulden Overijssel 1705
1705
Gulden Overijssel 1705
1705
 • MM: Dirk van Rumund.(*)
 • Mintage 1e bus 1705-1710
 • Zwolle
 • Ned.Gulden: 2.146.820
 • MMT naast altaar
Gulden Overijssel 1706
1706
Gulden Overijssel 1706
1706

G ipv GL

De 1706 heeft een aantal varianten tussen de plaats van de MMT en de aanduiding G of GL.

mmt onder altaar ………….. met mmt naast altaar
met G ….. met GL …………… met G ……… met GL
……20………………1…………………….. 3 ……………… 1

De aantallen zoals de afgeelding hierboven komen ws naar verhouding meest voor. De aanduiding met GL zijn meer zeldzaam

Robin : Munthunter.nl
gulden overijssel 1706
1706
gulden overijssel 1706
1706

zeldzamer type, ik vermoed dat het op de voet van de oude stempel van 1705 is geslagen ivm de aanduiding GL

1706 gulden overijssel
1706
1706 gulden overijssel
1706

Variant waarbij de roset achter de tekst NITIMUR staat (naast het altaar)

Gulden Overijssel 1707
1707
Gulden Overijssel 1707
1707

* Deze MM is waarschijnlijk een zoon van den vorigen, die in het proces-verbaal zijner 4e bus genoemd wordt ,,Dirk van Rumund Salr in zijn leven muntmeester.” De zoon stierf in 1710, maar zijn 2e bus werd eerst in 1719 geopend en verantwoord

1717 gulden TRANSI
1717
1717 gulden TRANSI
1717
MMT kraanvogel
 • MM: Bernard Cramer
 • Mintage 1e bus 1717-1719
 • Kampen
 • Ned.Gulden: 2.995.945

variant met mmt naast de zuil

Gulden Overijssel 1717
1717
Gulden Overijssel 1717
1717

variant met mmt onder de zuil

Gulden Overijssel 1718
1718 TRANS
Gulden Overijssel 1718
1718
Gulden Overijssel 1718
1718 TRANSI
Gulden Overijssel 1718
1718

Variant : Transi ipv Trans

Gulden Overijssel 1719
1719
Gulden Overijssel 1719
1719
gulden overijssel 1719
1719*
gulden overijssel 1719
1719*

De dyslectisch stempelsnijder op twee zijdes vreemde tekst
HAC NITRTIMVR &
TRARANSI

gulden overijssel 1719
1719*
gulden overijssel 1719
1719*

Als er zoveel guldens worden geslagen, zijn stempel aanpassingen zeker aan de orde. Door slijtage of breuk. Er zijn dan ook vaak veel varianten. Deze 1719 lijkt een overslag waarop nu staat 17119.

Pagina's: 1 2 3 4