West-Indische Compagnie (1621-1791)

De Geoctroyeerde West-Indische Compagnie of West-Indische Compagnie en meestal afgekort tot WIC was een bedrijf of “multinational” en was er op gericht om te handelen in tabak, slaven, suiker, goud en geld. De 1e WIC is opgericht in 16021 en bestond tot 1675. De WIC deed aan monopolie. Dit hield in dat alleen de WIC dit mocht doen. Zo mocht bijvoorbeeld de WIC als enige handelen met Amerika en (west-)Afrika. Ook deed WIC aan kaapvaart. Hierbij veroverde ze schepen. Eén van de populairste voorbeelden hiervan is Piet Heijn die in 1628 de Zilvervloot overviel. De WIC verdiende ook geld met de handel met Suriname, Nieuw-Nederland, Nederlands Acadië, Nederlands-Brazilië, Guyana, sommige Antillen en nog een paar plaatsen in Afrika. De slaven werkten op plantages en verbouwden onder andere suiker en tabak. In 1787 werd het eiland door de WIC overgedragen aan het Nederlands gezag.

De WIC kreeg van de Staten-Generaal der Nederlanden de opdracht de oorlog met Spanje uit te breiden naar zee, zodat de aandacht van Spanje werd afgeleid van de Republiek.

Deze koloniën werden bestuurd door de “Raad der Colonie van den Staat in de West-Indiën”. De Raad kreeg eind 1793 het recht munten te laten slaan. De eerste en enige emissie (driegulden, gulden, kwart gulden en dubbele stuiver), geslagen te Utrecht, verscheen in 1794. Toen deze munt geslagen werd was de laatste wic al opgeheven..

Deze munten dragen als onderscheidingsteken de letter W onder het wapen van de Staten-Generaal. Ze zijn waarschijnlijk nooit in de Amerikaanse gebieden in omloop gekomen. Wel is er een partij naar de Nederlandse nederzettingen op de kust van Guinea (West-Afrika) gezonden.

Randtekst

Vertaling van de Latijnse tekst op de voorzijde : MONETA ARGENTEA ORDINVM FŒDERATARVM BELGICARVM. TRAIECTVM. 1 GULDEN. W. = Zilveren Munt van de Staten der Verenigde Nederlanden. Utrecht. 1 Gulden. West-Indië; keerzijde : HAC NITIMVR HANC TVEMVR = Op haar steunen wij, haar beschermen wij.

1794 WIC Gulden
1794*
1794 WIC Gulden
1794*
  • MM: Johan Sebastiaan van Naamen
  • 8e Bus (1794-1795)
  • Mintage (onduidlijk)
  • Verkade 204-1-4
WIC 1797 Gulden Utrecht
1797?
WIC 1797 Gulden Utrecht
1797

Afbeelding gezien op internet, maar verder geen details van kunnen vinden of het hier om een proefslag of vervalsing gaat…

1794 WIC 1/4 Gulden
1794*
1794 WIC 1/4 Gulden
1794*

1/4 Gulden is ook een nieuwjaarspenningen en betaalmiddel.

Catalogus: Sch.1355 Materiaal: Zilver Gewicht: 2.60 g Inhoud: 920 ‰ (Inhoud 2.39 g) Doorsnede: 24.00 mm

1794 Replica Gulden

Replica
31,17 Gr
45mm


Brazilië

Nadat de WIC door de verovering van Pernambuco (1630) vaste voet had gekregen in Brazilië, was er grote behoefte aan een basis in het Caribisch gebied als tussenstation tussen Holland en Brazilië.

De WIC nam de Bovenwindse eilanden Sint Maarten (1630), Sint Eustatius (1635) en Saba (1640) in bezit. Op geen van deze drie eilanden werden bewoners aangetroffen.

Sint Maarten was, bij gebrek aan drinkwater, als zodanig niet geschikt; bovendien werd het eiland in 1633 door de Spanjaarden heroverd. Op 6 april 1634 besloten de Heren XIX, de bestuurders van de WIC, een expeditie uit te sturen om Curaçao te veroveren.

In 1636 nam de WIC ook Aruba en Bonaire in bezit. Op Aruba leefden hooguit enkele tientallen Indianen, op Bonaire nog minder. Bij de komst van de Hollanders verlieten de meesten de eilanden en trokken naar het vasteland.

De WIC bestemde Aruba tot veeplantage voor de voedselvoorziening van Curaçao om zo minder afhankelijk te zijn van voedsel uit Holland.
Verder leverde Aruba hout dat geraspt werd in het ‘Rasphuis’ (gevangenis) in Amsterda

Brazilië

1654 20 stuivers GWC
1654

20 stuivers zilver

Vz: De waarde XX (20 stuivers) met daar onder het monogram GWC van de Geoctroyeerde Westindische Compagnie en het jaartal 1654.
Kz: Glad.

Weight:6.5 grams

Diameter:21 mm

Composition Details:0.917

Zilveren noodmunten van 10, 12, 20, 30 en 40 stuivers geslagen welke zouden zijn geslagen in 1654 door de Hollanders in Pernambuco. De munten hebben de waarde aangeduid in Romeinse cijfers en zijn voorzien van het monogram GWC van de Geoctroyeerde Westindische Compagnie. Er bestaan zeer veel vervalsingen en mogelijk zijn alleen de munten ter waarde van 12 stuivers origineel.

Paskaart WIC