Valse guldens

Over de jaren zijn er altijd opportunisten geweest die snel geld wilde verdienen door o.a. guldens na te maken in goedkopere materialen dan zilver. Ze zijn zeker niet allemaal slecht gelukt. Daarnaast waren de echte guldens soms zo slecht van kwaliteit dat ze nauwelijks opvielen.

Dat allen, die zich aan eenige vervalsching, of na making van de klinkende- of papieren-munten schuldig mogten maken, gestraft zullen worden met den dood.

Officiële publicaties laten niets aan duidelijkheid over, indien men valse munten maakte..

Iedere verzamelaar loopt vroeg of laat tegen deze (oude of nieuwer) vervalsingen aan. Naar mijn mening is het ook uiterst irritant dat op marktplaats deze bewust worden aangeboden, soms zonder de duidelijke vermelding van ‘vervalsing’ of ‘replica’. AliExpress zorgt nog altijd voor de toevoer van deze ‘munten’.

De beste manier was het om die guldens te wegen. Daar gebruikte ze muntgewichten voor. Na akkoord kregen ze dan vaak een klop om dat ook zichtbaar te maken.

Muntgewicht
Type gewicht
Vierkant blokgewicht dat van boven naar beneden iets taps toeloopt
Gebruik van het gewicht
Weging van een zilveren munt van 1 Republikeinse gulden van 20 stuiver, uit de tijd van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden (1588-1795)
Gieter/fabrikant
Onbekend
Opschriften
1 GULDE
Berekende massa
1 Republikeinse gulden: 246,083860000/(23+67/331) = 10,605958029 gram = 10,61 gram
Gewogen massa
1 Gulden: 10,6 gram

De kranten staan er vol van in 1894. De valsche munten van verschillende jaartallen duiken overal op. Enkele krantenknipsels :


Gulden Utrecht VALS 1697
1697 *
Gulden Utrecht VALS 1697
1697 *

5.92 gram

30mm

1700 GULDEN HOLLAND Vals
1700 tin*
1700 GULDEN HOLLAND Vals
1700 tin*

1 Gulden Holland
tin
6.53 gram

gulden west friesland 1714
1714 tin
gulden west friesland 1714
1714 tin

Materiaal: Tin.

Massa: 7,71 gram.

Diameter: 30,4 mm.
Aanmaakplaats: Onbekend.
Datering: Ca. na 1714.

Gulden Gelderland VALS 1716
1716
Gulden Gelderland VALS 1716
1716
1717 gulden gelderland vals
1717
1717 gulden gelderland vals
1717
1 Gulden 1737 Vals
1737
1 Gulden 1737 Vals
1737
1739 gulden overijssel vals
1739 vals
1739 gulden overijssel vals
1739

Gekocht als valse gulden 1730.

“..Of en wat er gemunt is tusschen 1725 en 1732 is mij niet gebleken.” Aldus, Mr. L. W. A. BESIER in 1890.

Het lijkt me meer een 1739 te zijn, Verkade kent deze ook als vals (141.6)

Diameter 32mm
Gewicht 9,93 Gr.

Bijzonderheden :

  • gat
  • iets te veel afwijkend MMT
  • Schrijffout HAC INTIMVR
1760 Gulden vals
1760 vals?*
1760 Gulden vals
1760 vals?*

Deze valse gulden is op een heel dun plaatje gemaakt, 1mm !
2.39 gram
diameter nu: 28mm
Niet magnetisch, lijkt zilver te zijn

Op basis van de contouren van de zuil, gaat het hier om een Gelderse 1 gulden van ca. 1760-1763

Hieronder heb ik de contouren van die Gelderse gulden precies kunnen plaatsen over deze erg dunne 1 Gulden. (De gulden is een bodemvondst, dat kan ook deze verweerde dikte verklaren.)

1760 Gulden vals
±1760*
1760 Gulden Gelderland vals
±1760
Gulden West Friesland VALS 1762
1762
Gulden West Friesland VALS 1762
1762
knoop gulden 1785 utrecht
1785*
knoop gulden 1785 utrecht
1785*

6.4 gr

32mm

1791 valse gulden
1791*
1791 valse gulden
1791*

Utrecht, 1791

Zilverlaagje op metalen plaatje

8.53 gram

1793 gulden utrecht TRAI vals
1793*
1793 gulden utrecht TRAI vals
1793*

Leuke namaak gulden 9.38 Gr.
Voor de letter V is een omgekeerde A gebruikt.

Blauwe gulden

Een valse “niet volwichtige” gulden. Blauw betekent in deze zin: van witachtig metaal, zoals staal of zilver. Hier ligt ook de oorsprong van het gezegde: Hij zal er zijn vingers niet blauw aan tellen. Bedoeld wordt dan met zilvergeld, omdat dat blauw afgeeft.

Meer typische geld gerelateerde taal/woorden kan je hier vinden.

1808
1808
Lodewijk napoleon
1808 kopie

Deze guldens zijn zo zeldzaam, dat je moet nadenken of je deze onder de 800 euro kan kopen. Op AliExpress 1,82 USD. In dit geval zou ik zeggen dat een UNC gulden een mooier muntteken (bij) zou moeten hebben ipv een vlek.

Let vooral op de H van Holland, de onderzijde van de originele munten zijn vlak en hebben geen ‘sier’-pootjes

1842 kort borstbeeld VALS
1842 kort borstbeeld VALS*
1842 kort borstbeeld VALS
1842 kort borstbeeld VALS*

Uit de collectie van Dr. William Blanding. Een arts, natuuronderzoeker en fervent verzamelaar. Het grootste deel van zijn collectie werd geschonken aan Brown University. Dit item is al 6 generaties lang in zijn familie doorgegeven. Zijn verzameling medailles en munten is gedocumenteerd in het boek “Rising from Cottages” A history of Rehoboth Massachusetts. Hij maakte castkopieën van medailles en munten in de jaren 1800.

1846 Gulden lely tin/lood vals
1846 tin/lood vals*
1846 Gulden lely tin/lood vals
1846 tin/lood vals*

gat 6mm

contemporaine vervalsing

1846 gulden contemporaine vervalsing tin
1846 tin
1846 gulden contemporaine vervalsing tin
1846 tin

Waarschijnlijk na test doorgeknipt exemplaar

contemporaine vervalsing
1847*
contemporaine vervalsing
1847*

gegoten exemplaar. Aan de kop-zijde is er een zwaard zichtbaar in het afgietsel

7 gram

geen kantschrift

1848 gulden contemporaine vervalsing tin
1848 tin of zink*
1848 gulden contemporaine vervalsing tin
1848 tin of zink*

Proefknipjes (of uit een vatting van een namaak-juweel)
6,81 gram
28mm

contemporaine vervalsing
1857*
contemporaine vervalsing
1857*

Afgietsel in tin

5.32 gram

met kantschrift

Valse en slechte munten in Epe 1888

Valsmunterij is van alle tijden en de zorg van de overheid om deze criminele praktijk tegen te gaan, ook. In de vorige eeuw waren guldens nog van echt, zilver gehalte:945 op 1.000 en ze waren tien gram zwaar, zodat ze met 100.000 stuks samen 1.000kg wogen: een ton dus.
Als je in staat was om van u on goedkopere metaalsoort een acceptabel ogende gulden te maken, kon je destijds blijkbaar nog wat aan overhouden. Het werd tenminste wel geprobeerd, zoals blijkt uit correspondentie die de burgemeester van Epe in 1888 met het Munt-College in Utrecht voerde.

Uitgaande brief van de burgemeester van 9 februari 1888 aan het Muntcollege te Utrecht:

“Ik heb de eer u hierbij toe te zenden een blijkbaar valsche gulden, voor een groot gedeelte uit lood bestaande, maar zeer mooi nagemaakt. Tot mijn spijt is mij de persoon onbekend die hem in roulatie heeft gebracht. Op een spoedig antwoord zal ik prijs stellen, omdat ik, als de gulden werkelijk valsch is, eene publicatie wilde laten gaan, om het publiek te waarschuwen”.

Men liet er geen gras over groeien. Op 10 februari (de volgende dag!) werd de gulden door het Munt-College in handen gesteld van het” Lid Inspecteur Essaieur-Generaal” (essaieur=tester). Hij kwam er in de vergadering van 14 februari mee terug en het College stelde vast: “Gehoord het verslag van het Lid Inspecteur Essaieur GeneraaL.. omtrent een van valschheid verdachten gulden met de beeltenis van Willem111 en het jaartal 1863, ingezonden door den burgemeester der gemeente Epe,…overwegende dat na onderzoek is gebleken dat (ervan) tot het doen van het scheikundig onderzoek een gedeelte is afgenomen, overwegende …dat dit stuk in den gewichte onderzocht een gewicht aangaf van 7,2045 gram, zijn de beneden het wettige gewicht der gulden; dat het scheikundig onderzochte gedeelte gebleken is te bestaan uit: tin met kleine hoeveelheden koper en sporen antimonium; dat het stuk is gegoten in een vorm vervaardigd naar een echten gulden; dat het mitst dien het uiterlijk voorkomen heeft van een echte rijks muntspecie, maar in samenstelling daarmede niet overeen komt; gelet op artikel 22 der wet
DOET UITSPRAAK dat voornoemde gulden is valsch en vervaardigd in nabootsing van eene echte rijks muntspecie”.

De gulden, tenminste, wat er van over was, werd voorzien van een “klop”, een stempel op de hals van de beeltenis van de koning ten teken dat deze vals was en werd teruggestuurd naar Epe. En de burgemeester

De valse gulden naast een echte uit dezelfde periode. Van de valse is een deel afgenomen om te worden onderzocht. Op de afbeelding van de hals van de koning staat een stempel dat ten overvloede aangeeft dat deze vals is

Zie voor instempelingen bij valse guldens ook deze pagina

1 gulden 1763 Vals
1763 Vals
1 gulden 1763 Vals
1763 vals + klop

klop haan in hals als bewijs van valsheid

1 gulden 1785 vals
1758 vals
1 gulden 1763 Vals
1758 vals
1908
1908*
1908
1908*

gegoten exemplaar 7.57 gram, met nagemaakt kantschrift

1896
1896
1896 Vals
1896 Vals (foto Marktplaats)

Deze valse gulden van Ali of imall.com (1,45 Euro) is gelukkig goed te herkennen. Het top van het kruis op de kroon is niet compleet. Toch een veelvuldig aangeboden gulden op Marktplaats. Gladde rand, met soms letter alsof er God zy met ons in staat.

10.33 gram
29 mm (ipv 28mm)
Niet magnetisch, ws messing legering

1896
1896

11.6 gram

messing

Deze valse gulden van aliexpress.com (1,77 USD) heeft geen duidelijke kenmerken om met het blote oog te zien. De afbeelding is wat zwak, ook van het portret van Wilhelmina. Gelukkig heeft deze Chinese gulden een KARTELRAND. Opletten dus.

1920 Gulden Zilverbon Vals
1920 zilverbon VALS
1920 Gulden Zilverbon Vals
1920 ‘valsch’

Papiergeld was waarschijnlijk niet lastig om na te maken, maar je speelde wel met je leven…

1929
1929

Geen idee waarom deze door AliExpress (voor 0.01 USD) is vervalst. Let bijvoorbeeld op het Muntmeesterteken (mercuriusstaf) wat te ver naar beneden steekt, en de letters. HET KONINGRIJK. De letter T van HET is vlak vanboven. Op een echte gulden niet.

1945 vals AliExpress Gulden
1945*
1945 vals AliExpress Gulden
1945

9,38 gram

messing

VALS, eenvoudig te herkennen aan de verkeerde Muntmeester tekens

zie ook Guldens uit de oorlog


1923 gulden vals
1923 vals*
1923 gulden valscontemporaine vervalsing
1923 vals*

Gat 6mm

Met kantschrijft (gedeeltelijk)

1970 Gulden Vervalsing
1970 vals*
1970 Gulden Vervalsing
1970 vals*

6,67 Gram

1980 KPK
1980 GULDEN VALS
1980 KPK

Past bij vroegere ideeën bij het Koninklijk Penningkabinet om valse munten met een instempeling ‘onschadelijk’ te maken; waarschijnlijk proefinstempeling